1.3.Хүнсний үйлдвэрийн үйл ажиллагааны үндсэн зорилго, зорилт нь хүн амд эрүүл ахуй, ариун цэвэр, стандартын шаардлага хангасан газар, орчин, барилга байгууламж, ажлын байранд зориулалтын ...

Сайдын тушаал 2023

Файл. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд,хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд,эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал. А/34, А/43, А/50. . Үзэх. Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн ...

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

шаардлага (3.3) биелэгдэх байдал 3.19 л тохирол шаардлага (3.3) үл биелэгдэх байдал 3.20 залруулах арга хэмжээ үл тохирлын (3.19) шалтгааныг арилгах ба дахин давтагдахаас сэргийлэх арга хэмжээ 3.21

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 17–ны өдрийн. А/205 дугаар тушаалын хавсралт. Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа эрхлэх журам НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

Хүнсний үйлдвэрийн салбарын бодлого – Хүнс, хөдөө аж …

Хүнсний үйлдвэрийн салбарын бодлого 1. Салбарын урт хугацааны зорилт УИХ-ын 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ын "Эдийн засгийн тогтвортой хөгжил" бүлгийн Аж ...

LIST OF NEW AND RE-APPROVED TECHNICAL …

стандартын шаардлага хангасан цахилгаан, дулааны эрчим хүчээр хэрэглэгчдийг хангах, үйлдвэрлэлт, дамжуулалт, түгээлт, хангалт, импорт, экспортын шатанд цахилгаан эрчим

Үйлдвэрийн байр, түүний орчинд тавих шаардлага 2.1. Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэр (цаашид "үйлдвэр" гэх) нь аливаа тохиромжгүй орчин (үерийн аюул, ус, намаг, цэвдэг, сул шороо, хог ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 10 дугаар сарын 17–ны өдрийн. А/205 дугаар тушаалын хавсралт. Баяжуулах үйлдвэрт тавигдах шаардлага, үйл …

Гэрэлтүүлэг төрөл. Гэрэлтүүлэг үйлдвэрлэлийн газар: стандарт, шаардлага

Гэрэлтүүлэг үйлдвэрлэлийн газар: стандарт, шаардлага. хамгийн чухал аж үйлдвэрийн асуудлуудын нэг бүрийн гэрэлтүүлэг нь ажлын аж ахуйн нэгж байна. Энэ нь тав тухтай ажлын орчинг бий болгож ...

Ашигт малтмал,

3. Үйлдвэрийн эрх бүхий албан тушаалтан нь тусгай зөвшөөрлөөр гүйцэтгэх эрсдэлтэй ажлын жагсаалтыг батална. 4. Үйлдвэрийн хэсэг тус бүрт галын ба …

Үйлдвэрлэлийн дадлага тайлан | PDF

сонгосон үйлдвэрлэлийн дадлага хичээлийн хүрээнд "Интерактив" ХХК дээр 2020 оны 6. сарын 15- аас 2020 оны 7 сарын 3 хооронд гурван долоо хоног дадлагын ажил хийсэн. Дадлага. хийх хугацаанд training ...

БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН

шаардлага mns 5023:2001 стандартын 3.4.1, Ундны ус mns 0900:2005, Хүнсний үйлдвэрт мөрдөх эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм 3.1.4 Үйлдвэрийн технологийнүйл ажиллагаанд стандартын