Г.Сүхбат, М.Одмандах

Myagmarsuren Odmandakh -нд Г.Сүхбат, М.Одмандах - Хэвлэлийн эрх чөлөө, хэвлэлийн хэл найруулга хэвлүүлэв. Г.Сүхбат, М.Одмандах - Хэвлэлийн эрх чөлөө, хэвлэлийн хэл найруулгаийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 101-150-р …

бодлогын баримт бичиг | PDF

Жишээ нь : албан хаагчийн албаны цахим шуудан. Нээлттэй мэдээлэл бүх хэрэглэгчдэд нээлттэй байх ба ямар нэгэн хамгаалалт шаардлагагүй. Дараахь тохиолдолд мэдээллийг нээлттэй гэж тооцно ...

IFAWPCA-ийн 42 дахь Дунд хугацааны чуулганыг зохион …

Ази ба Баруун номхон далайн гэрээлэгчдийн ассоциациудын олон улсын нийгэмлэг (IFAWPCA), Монголын барилгын үндэсний ассоциаци ТББ, Барилга, хот байгуулалтын яам хамтран Монгол Улсад анх удаагаа IFAWPCA-ийн 42 дахь дунд ...

ТӨСӨЛ

Жишээ: Компанийн ирэх тайлант үед олохоор хүлээгдэж буй татвар ногдуулах орлогын дүн = 5,000.0 сая төгрөг. Ногдуулах татвар = (3,000.0 *10% + 2,000.0* 25%) = 800.0 сая төгрөг Татварын дундаж хувь = 800.0 / 5,000.0 = 16% 5.13.

- 19 15- 1

1.8.Хувийн хэрэгт төрийн албан хаагчийн улс төрийн үзэл баримтлал, шашин шүтлэг, хувийн амьдралын нууцтай холбоотой мэдээлэл оруулахыг хориглоно. Энэ заалт хууль тогтоомжид заасан төрийн ...

Alban 8 | PPT

6. 1. Товч тодорхой бичих шаардлагын улмаас хэлний хэмнэлийн зарчмыг чухалчилж, чимэг, тодотгол үг бага хэрэглэнэ. 2. Албан бичгийн төрөл зүйлүудэд тус тус орж хэвшсэн цеен хэдэн үгийг заавал хэрэглэнэ.Тухайлбал ...

албан бичиг | PPT

АЛБАН БИЧГИЙН БҮРТГЭЛИЙН ДУГААР НЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН НЭГЖИЙН ИНДЕКС, БҮРТГЭЛИЙН ДУГААРААС БҮРДЭНЭ. ... Жишээ нь: • Уг хэргийг Цагаан шонхорын Энхтайваны хүсэлтээр хийж байсан гэх ...

Найруулга зүй | PPT

Жишээ нь: Уужимхан урт хөндийн эхэн тушаа, хадтай өндөр толгойн энгэрт гурван өвгөн хайлаас холоос сүр бараатай харагдана. ... Албан бичгийн найруулга, шинжлэх ухааны нэр …

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

5.1.1.Ерөнхий зөвлөлөөс баталсан бүтэц, орон тооны дагуу тухайн шүүхийн хүний нөөцийг бүрдүүлэх, бүртгэл, мэдээллийн сан хөтлөх; 5.1.2.төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийг зохих журмын дагуу ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

14.Албан бичгийн дугаар нь тухайн зохион байгуулалтын нэгжийн индекс болон бүртгэлийн дугаараас бүрдэнэ. Жишээ нь: 2/155 ... Жишээ нь: Батлав.Увс аймгийн Засаг дарга Д.Сүх, 1995.О5.1З. г.м. ...

АЛБАН ХЭРЭГ СТАНДАРТ PDF | PDF

Албан бичгийн хэл найруулга нь • утга төгөлдөр, төгөлдөр • агуулга нь хууль эрхзүйн үүднээс зөв томьёологдсон, • товч тодорхой, й • засвар оруулгагүй, • этгээд д болон бүдүүлэг үдүү үүг ...

АЛБАН ХЭРЭГ СТАНДАРТ PDF | PDF

Албан бичгийн хэл найруулга нь • утга төгөлдөр, төгөлдөр • агуулга нь хууль эрхзүйн үүднээс зөв томьёологдсон, • товч тодорхой, й • засвар оруулгагүй, • этгээд д …

Найруулгын-алдаатай-өгүүлбэрүүд 2 .pptx

АЛБАН БИЧГИЙН НАЙРУУЛГА: ТАШААРСАН НЬ: Материалын хадгалалтын буруугаар шаардлага хангахгүй болсон тохиолдолд түүнийг хураан авч, холбогдох этгээдээр дансны үнээр төлүүлнэ. Эх сурвалж: ЭМНДЕГ-ын даргын тушаал ...

Найруулга

Хэрэглээний бичвэрт асуулт зохиож сурагчдыг хөгжүүлэх арга зүй "Эх хэлний найруулга зүй" бүлэг сэдвийн хүрээнд хэрэглээний бичвэрүүдэд асуулт зохиож сурагчдыг хөгжүүлэх арга зүйн туршлагаас