ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ

Эрсдэлийн үнэлгээний дүн бодитой эсэхийг шалгаж, авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, ажилтнуудад үнэлгээний дүнг танилцуулж, сургалт зохион байгуулна. Үүнд: Эрсдэлийн үнэлгээ ...

(PDF) Улирлын эдийн засгийн тойм

Хөрөнгө оруулалтын зардал наймдугаар сард өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 82 хувиар. нэмэгдэж, нийт зарлагын өсөлтийн гуравны хоёрыг бүрдүүлжээ. Цалин хөлс4, бараа үйлчилгээний

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

4.3.1.барилгын ажлын явцад хуульд заасан чиг үүрэг, зохиогчийн хяналт хийх болон холбогдох дүрэм, журмыг баримтлан ажиллах; 4.3.2.барилга байгууламж барих ажилд зохиогчийн хяналтын гэрээг ...

Боловсрол, шинжлэх ухааны яам

Ёс зүйн дэд хороо байгуулах тухай. Монгол Улсын Яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.8 дахь хэсэг, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3, 13 дугаар ...

1/2023• 2023 1-р сар Монгол Улсын Их

зардал Татвар төлөгч нийслэл хотод байрлалтай үйлдвэр, эсхүл агуулахаа Багануур, Багахангай, Налайх ... шинээр ажилтнууд ажиллуулах зэрэг үйл ажиллагааг татварын бодлогоор дэмжих;