ЖҮР ҮР ХХК

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа. 52. Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа. 43. Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас, ан агнуур. 85. Хүний эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа. 8. Ахуй үйлчилгээ. 83

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮ, хувиар, сараар

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур. Хөдөө аж ахуй; Газар тариалан; Уул уурхай, олборлолт; Боловсруулах үйлдвэрлэл ... Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа; Хүн хөлслөн ажиллуулдаг ...

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур 549 464 6 18 32 2 Уул уурхай, олборлолт 128 1 127 3 Боловсруулах үйлдвэрлэл 1535 8 1443 20 29 30 4 Цахилгаан, хий, уур, ... Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа

ПРОМОН ТРЕЙД ХХК

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа. 52. Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа. 43. Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас, ан агнуур. 85. Хүний эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа. 8. Ахуй үйлчилгээ. 83

Боловсруулах үйлдвэрлэлийн завсрын бүтээгдэхүүн нь хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас агнуур, уул уурхай, олборлолтын бүтээгдэхүүнүүд орно.

Цалин хөлсний бүтцийн судалгаа | PDF

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур Ажиллагчдын тооны бүлэг 1-5 6-19 20-49 50-149 150+ 47 30 32 10 1 Уул уурхай, олборлолт 17 19 20 41 33 130 Боловсруулах үйлдвэрлэл Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын ...

Хөдөлмөрийн зах

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 23 ... аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуурын салбар нь хөдөлмөр эрхлэлтийн дөрөвний ... Уул …

МОНГОЛ: УУЛ УУРХАЙ

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 6.2 дугаар зүйлд Монгол Улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар, түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой, усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн өмч мөн хэмээн заасан.

БАРОМЕТРИЙН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа Мэдээлэл, холбоо Тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа Уул уурхай, олборлолт Захиргааны болон дэмжлэг үзүүлэх үйл … Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт ...

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ АХУЙ, ЗАГАС БАРИЛТ, АН АГНУУР ... спорт загас агнуурын үйл ажиллагаа (9319-т орно). b. УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ . Байгалийн хатуу (нүүрс, хүдэр), шингэн (нефть) эсвэл хий (байгалийн ...

Хот, хөдөөгийн тэгш бус байдал 2019.07.

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын төвлөрөл (2018)15 Хот (УБ, Улсын Салбар УБ Дархан, дүн Эрдэнэт) Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур 334.101 0.9 1.9 Уул уурхай, олборлолт 57.687 40.1 61.1 ...

Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан

Бизнес регистрийн нэгдсэн мэдээллийн санг олон улсын стандартад нийцүүлэн сайжруулав. Энэ нь сүлжээний орчинд серверт байрласан, статистик нэгжийн тулгуурласан, албан ёсны статистикийн ...

ХӨДӨЛМӨРИЙН

мянга (28.7 хувь) нь хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур, 139.2 мянга (13.2 ... нь төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн ... Уул уурхай, олборлолт 54.3 55.1 ...

Алтан гарьд ХХК

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа. 52. Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа. 43. Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас, ан агнуур. 85. Хүний эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа. 8. Ахуй үйлчилгээ. 83

Монголын түүх — Википедиа нэвтэрхий толь

Монголын түүх нь монголчуудын нүүдэл ба суурьшлын түүхтэй салшгүй холбоотой. Өнөөгийн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүн суурьшсан цагаас эхлэн нүүдэлчид (нүүдэлчин соёл иргэншил) эзэгнэн, Хүннү, Сяньби гүрнүүд ...

-ан амьтан, ургамал нутагшуулах, ашиглах болон бусад үйл ажиллагаа -ан агнуурын болон ойн аж ахуй, ангийн отог -тухайн дэвсгэр нутгийн хүн амын хэрэгцээг хангах зориулалттай загасны аж ахуй

Монтрак групп ХХК

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа. 52. Үл хөдлөх хөрөнгийн үйл ажиллагаа. 43. Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас, ан агнуур. 85. Хүний эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаа. 8. Ахуй үйлчилгээ. 83

Хөдөлмөрийн зах

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 23 ... аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуурын салбар нь хөдөлмөр эрхлэлтийн дөрөвний ... Уул уурхай, олборлолт 7.0 мянгаар, барилгын салбар 6.6 ...