Тестийн-эмхэтгэл 06.17

351 - 352. Oyunbaatar Orgodol -нд Тестийн-эмхэтгэл 06.17 хэвлүүлэв. Тестийн-эмхэтгэл 06.17ийн онлайн хувилбарыг уншина уу. 101-150-р хуудсыг татаж авах.

Түүхэн эх сурвалж

Түүхийн эх сурвалж гэдэг нь өнгөрсөн үеийн нотолж чадахуйц бүх хэлбэрт баримт нотолгоо, археологийн олдвор, зоосон мөнгө, хэрэглэгдэхүүн, домог яриа, бичгээр болон бусад хэлбэрээр ...

MNS :2021 Part 2 Material andoperational requirements …

Материалын стандартад заасан бат бөхийн хязгаар эсвэл ачаалал тэсвэржилт болон суналтын хүчний хамгийн бага утгыг төлөвлөлтийн тооцоололд ашиглана. 4.3. Хяналтын баримт бичиг

8 Mon | PDF

Ямар ерөөл тавьсныг гүйцээнэ үү. Эхийн утгыг дүгнэн ерөөл, билгийн 20 орчим үгтэй нэг өгүүлбэрээр бичнэ үү. 2 оноо 7. Үндэсний бичгээр бичсэн өгүүлбэрийг уншаад хөрвүүлж бичнэ үү. 3 оноо

1-20 зөв хариулт 1 21-25 1

1-20 хүртэлх асуултуудад 4н хариултнаас 1 зөв хариултыг сонгох бөгөөд зөв хариулт бүрийг 1 оноогоор тооцно. 21-25 хүртэлх асуултуудын ард зөв хариуг тоо эсвэл …

FIN333

Х снэгтийг ө ү ү ү дараагийн хуудсанд ргэлжл лэн бичих бол баганын гарчгуудыг давтаж бичнэ, ү үү г й бол тэдгээрийг дугаарлаад дугаарыг нь тавина. ргэжлэл х снэгтийн дээд ү ү Ү ү талд ...

Хувилбар A НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ

Цэгийн оронд зөв хариултыг нөхөж бичнэ үү. .....гэдэг нь нийгмийн гишүүд хувийн болон нийгмийн шинжээрээ зааглагдан хуваагдахыг хэлнэ. /1 оноо/ А. Нийгмийн ялгарал В.

Google forms гарын авлага.pdf

Эхний арга зам: Gmail хаягаа нээгээд түүний аппсуудын цэсээс Drive сонгож, Google Drive аппст шилжин орно. Та өөрийн drive-аас New->More->Google Form гэсэн дарааллаар шинэ google forms нээх боломжтой. 2. Хоёр дахь арга ...

суралцахуйн удирдамж 10

Basic Digital Electronics Introduction to Electronics pdf Б.Бат-Отгон Электроникийн үндэс 2008 10.13б. ... хурд тогтмол байгаа хэсэгт В үсэг бичнэ үү. [2] ... Хатууд 3000 м/с 1 оноо 1 оноо 1.б Ү.М.II Агаар шахагдах сийрэгжих байдлаар ...

Илтгэлийг хэрхэн эхлүүлэх вэ

6. Ганцаарчилсан эшлэл ашиглах – Илтгэлийн яриаг хэрхэн эхлүүлэх вэ. Үнэн хэрэгтээ, нэг ишлэл нь илтгэлийг эхлүүлэх хамгийн сайн арга байж болох юм. найдвартай байдал таны хэлснээр ...

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

дарааллаар жагсааж бичнэ. 5.2.1.3 Орц бүрдүүлэгч нь хоёр ба түүнээс олон бүрэлдэхүүнтэй, нийлмэл байвал түүний нэрийн ард хаалтад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг жин(m/m)-гийн буурах дарааллаар бичнэ.

Google Form ашиглах аргачлал

Дээрх байдлаар асуултуудын зүйлүүдийг Rows хэсэгт бичээд, үнэлгээний чанарыг Columns хэсэгт жагсаан бичив. Түүний үзэгдэх байдал нь дараах зурагт харуулав. Жишээ 12: Харгалзуулах тестийн хэлбэр

Үнэлгээний шалгуур

Өөрөөр хэлбэл, үнэлгээний шалгуур гэдэг нь сургалтын явцад суралцагч бүрийн эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил буюу хүрэх үр дүн юм. Үнэлгээний шалгуур нь дараах ач ...

Тестийн-эмхэтгэл 06.17

Алдааг олж, доогуур нь зураад зөв хариултыг бичнэ үү. Эртний Грек, Римчүүдийн хувцас а. ... төрлийн дүрс орж давтагдах. iii түвшин. Хэрэглэх 1. Цаасны бат бөх чанар, норгох, шатаах, уусах чанар ...