Хавсралт 4-1-2

"Монгол мах" төслийн санхүүжилтээр Хятад хэлнээс хөрвүүлсэн болно. Page 2 of 17 4. Энэ хяналтын хуудасны хамрах хүрээ: махан бүтээгдэхүүнд мал амьтан, шувууны мах болон хүнсний зориулалттай дайвар бүтээгдэхүүнээр

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Хүнсний вирусийн бохирдлыг багасгах, сэргийлэхэд хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчмуудыг ашиглах удирдамж MNS CAC GL 79:2021 Guidelines on the application of general principles of food hygiene to the control of viruses in food CAC/GL 79-2012

Стандарт

4.1.2 Хүнсний түүхий эд хүлээн авах хэсэг, хаалга нь тусдаа байх ба тээврийн хэрэгсэл нэвтрэх боломж бүхий хатуу хучилттай зам болон бараа, бүтээгдэхүүн ачиж буулгах талбай, машинаас бараа ...

Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн

боловсруулах,устгах-Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй гэж үзсэн тохиолдолд харъяалах хяналтын

2.1.Органик хүнсний тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хүнсний тухай хууль, Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль, Байгалийн ургамлын тухай хууль, Ойн тухай хууль, Стандартчилал ...

МХЕГазар

Мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн импортлох үеийн хяналтын хуудас- 2019. Мал, амьтны зориулалттай тэжээл, нэмэлт тэжээлимпортлох үеийн хяналтын хуудас. Малын эм, био бэлдмэл ...

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ҮНДЭСНИЙ …

Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундны усны эрүүл ахуйн баталгааг хангах хяналт, мэдээллийн сүлжээг боловсронгуй болгох. Зорилт 8. Хүнсний түүхий эдийг бэлтгэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх,

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулах . 5.1. Татан авсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь ямар нэгэн аюултай үр дагавар үүсэхгүй нь батлагдсан тохиолдолд шинж чанар ...