Бэрхшээл

Бэрхшээл тулгарахад би түүнийг өөрөө шийдэж чаддаггүй. Найз нөхөд, аав ээж маань ч яах нь хамгийн зөв болохыг мэддэггүй. Юу нь хамгийн зөв болохыг мэддэг нэг хүн бий бөгөөд тэр хүн бол ...

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ

8.1. Авто замын улсын хяналтыг авто замын улсын байцаагч хэрэгжүүлнэ. /Энэ хэсэгт 2002 оны 7 дугаар сарын 10-ны хуулиар өөрчлөлт оруулсан/ 8.2. Авто замын улсын байцаагч нь дараахь эрх, үүрэгтэй: 8.2.1.

Legalinfo.mn

НЭР ТОМЪЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТУУД. Монгол улсын Авто Замын хуулийн дагуу олон улс, улсын чанартай авто зам, замын багууламжийг өмчлөгч этгээд, эдгээр байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлыг ...

Фрэнк Синатра: Амжилт бол өшөө авалт

Фрэнк 1915 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Нью-Жерси мужийн Хобоконд төржээ. Тэр төрөхдөө цонхигор мөн амьсгалахгүй байв. ... чих нь сонсгол муутай байсан ч энэ нь Фрэнк хөгжимд дурлахад огт саад ...

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ Шинэчилсэн найруулга

4.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно: 4.1.1."авто зам" гэж тээврийн хэрэгсэл зорчиход зориулан барьсан замын байгууламж бүхий хатуу, хайрган хучилттай зам, гудамж, засаж ...

Нөхцөл байдлын судалгаа ном 2020

Судалгаанд оролцогчдын авто замын чанар, аюулгүй байдлын талаар өгсөн үнэлгээ Авто замын чанар Эзлэх хувь Маш муу 442 27.8 Муу 436 27.4 Дунд 553 34.8 Сайн 113 7.1 Маш сайн 4 0.3 Хариулаагүй 41 2.6 Нийт 1589 74

Embassy of Japan in Mongolia

Зүүн бүсийн гол авто зам нь Монгол орны зүүн бүс дэх Эрдэнэ сумаас Өндөрхаан хотыг холбосон нийт 260 км-ийн урт бүхий зам бөгөөд энэ замын зарим хэсэгт зам барих болон засварлах, гүүр барих ...

Автомашины навигацийн систем

Орчин үеийн gps чиглүүлэгч нь нэг буюу хэд хэдэн улс орны "утастай" газрын зурагтай бөгөөд энэ нь шаардлагатай байршлыг олоход тусалдаг төдийгүй замыг бүхэлд нь дагуулж, саад бэрхшээл, замын ...

товч дүгнэлт

Хөгжлийн бэрхшээл нь амжилтанд хүрэхэд саад болох ёсгүй. Би амьдралынхаа ихэнх үеийг хөдөлгөөн, мэдрэлийн өвчтэйгөөр өнгөрүүлсэн боловч энэ нь намайг сансрын

Саад бэрхшээл

Саад бэрхшээл янз бүрийн эх сурвалжаас шалтгаалан гардаг. Магадгүй та дуулгаваргүй байдал болоод бардам зангийнхаа үр дагаврын улмаас хүнд …

АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

1 дүгээр зүйл. Авто замын тухай хуулийн зорилт. 1.1. Энэ хуулийн зорилт нь авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах, арчлах, хамгаалах, …