(PDF) ГЭР ХОРООЛЛЫН ДАХИН

Ургамал-газарзүйн зөвхөн ганц тойрогт буюу нэн цөөн тархалттай 689 зүйл (22.03 хувь) байхад харин нийт 16 тойрогт тархалттай 14 зүйл (0.44 хувь) ургамал байна.

Суурь Судалгаа

УБ хотод голын үер, шар усны үер, уруйн үер, аадар ... Тав тух, амьдралын чанарыг сайжруулах бий болгох замаар хувийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж ... багасгах, Киевийн ургамал, экосистемийн ...

089. Гадаргын усны чанар — Монгол

Гадаргын усны чанар нь сав газрын байгалийн цогц нөхцөлд ус бохирдуулагч бодисын шинж чанар, хэмжээ, гол, нуурын өөрөө цэвэрших чадавхийн харицлан үйлчлэлийн дүнд бүрэлдэнэ. Усны чанарыг ...

ОРХОН ГОЛЫН УСНЫ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА

нормуудтай харьцуулав. Үүнд: Голын усны чанарыг үнэлэхдээ "Усан орчны чанарын үзүүлэлт mns 4586-98" стандарт болон Гадаргын усны цэврийн зэргийн ангилалын норм (ГУЦЗАН)-оор - i анги - маш цэвэр ус

2.3 Ургамал, ойн нөөц — Монгол

2012 оны байдлаар Монгол Улсын ойн сан бүхий газар 18,592.4 мян.га, үүнээс ойгоор бүрхэгдсэн талбай нь 12,552.9 мян.га талбайг эзэлж байна. Ойн сангийн талбайн 75.4%-ийг шилмүүст болон навчит ой (Зураг 2.3 ...

103. Амьсгалын замын өвчин — Монгол

Хүн амын өвчлөлийн бүтцээс харахад амьсгалын зам, цусны эргэлт, нүд, хоол боловсруулах болон яс-булчингийн систем, гэмтлийн өвчнүүд давамгайлдгаас гадна хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн ...