МОНГОЛ УЛСЫН УУЛ УУРХАЙН 100 ЖИЛ

МГЛ" төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн охин компани хэлбэрээр үүсгэн байгуулжээ. 2019 оны 5 сар. Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын төсөл эхлэв.

САНГИЙН ЯАМ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ-2022

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН ЯАМ ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИУДЫН АШИГТ АЖИЛЛАГАА, ЗАСАГЛАЛ, ИЛ ТОД БАЙДАЛ, ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛЖ ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ӨГӨӨЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ ТӨРИЙН …

Монгол Улсын Сангийн яам

Монгол Улсын Сангийн яам, Ministry of Finance Mongolia. Хариуцсан ажлын ерөнхий чиглэл. Засгийн газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийн баримт бичгийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх

Монгол Улсын Уул Уурхайн Засаглал Бага Зэрэг …

English » 2021 оны 6 дугаар сарын 30, Улаанбаатар хот —2021 оны Баялгийн засаглалын индекс (БЗИ)-ээр Монгол Улсын уул уурхайн салбар "хангалттай" үнэлгээгээ хадгалсан бөгөөд өмнөх үнэлгээнээс хойш бага зэрэг ахиц гарсан байна.

ТАНИЛЦУУЛГА

жагсаалт батлах тухай Сангийн сайдын тушаалын төсөл ... 2161 Төрийн өмчит байгууллагад олгох татаас ... 2162 Хувийн хэвшлийн байгууллагад олгох татаас 216201 Санхүүгийн бус секторт олгох

Хуулийн этгээд шинээр бүртгүүлэхэд

Гадаадын иргэдийн гэр бүлийн байдлын бүртгэл. Хуулийн этгээдийн загвар маягт татах. Оноосон нэр сонгохдоо анхаарах зүйлс. Хуулийн этгээд шинээр бүртгүүлэх, нэмэлт өөрчлөлт оруулахад ...

Монгол Улсын Газрын тухай хууль (1994)

1.Газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага зохих хууль тогтоомж, гэрээний дагуу газрын төлбөр төлнө. 2.Газрын төлбөрийн дээд, доод хэмжээ, газрын төлбөрийн хөнгөлөлт ...

БОЛОВСРОЛЫН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ …

Төрийн болон төрийн бус оролцогч талуудыг тодорхой ялгаж салгах боломжтой.ХУРААНГУЙ6 Төрийн бус оролцогч талуудын үүрэг оролцоог тодорхойлоход нийт элсэлтэд хувийн байгууллагуудын ...

Монголбанкны 2022 оны онцлох ажлууд

Монголбанкны 2022 оны онцлох ажлууд. 1. Эдийн засаг цар тахлын өмнөх түвшинд хүрч сэргэлээ. Монгол Улсын эдийн засаг 10 улирлын дараа цар тахлын өмнөх түвшинг давж, 2022 онд эдийн засгийн өсөлт 4 ...