лекц 7 | PDF

лекц 7. 1. S.PМ204 Бизнес төсөл Лекц №7 ТӨСЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ШИНЖИЛГЭЭ Төслийн шинжилгээний зорилго, төрлийг хураангуйлан авч үзнэ. Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээний аргууд, өнөөгийн ...

iToim

-Уламжлалт аргаар алт, мөнгөн зүү тавих, тан уух аргууд байгаа. Энэ аргууд нь сайн байхыг үгүйсгэхгүй. Гэхдээ нэгэнт л эрхтэн системд гажиг үүсгэж байгаа, организмд байх шаардлагагүй хортой ...

6 анги дизайн технологи

Металл боловсруулах гар багаж, (зүлгүүр, металлийн хайч, бахь, 6.2к. Энгийн гар багаж ашиглан модыг алх) ажиллах арга барил, (зүлгэх, хөндлөн тайрах, тууш зүсэх, нугалах, эмхэрдэх) технологиор ...

Гар аргаар болон алт олборлох

Филиппинд алт олборлох нь эдийн засгийн хөгжилд томоохон хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд том, гар аргаар алт олборлох (asgm) гэсэн хоёр үндсэн хэлбэрээр явагддаг. 2018 онд Филиппин улс үйлдвэрлэв 36.8 метр тонн алт, дэлхийн ...

Ц.Баярмагнай Г.Халиунаа

ARIMA(7,1,3) загвар Уг загвараа хамгийн бага квадратын аргаар Eviews программ үнэлж Монгол савхи ХК-ий хувьцааны ирээдүйн ханшийг тайлбарлана. 1999.12.09-2009.02.19 хүртэлх нийт 360 долоо хоногийн өгөгдөл ...

Жишээ судалгааны ажил Times series D

Д.Ган-Очир, Д.Батням, Т.Лузияаз (Tomasz Lyziak) нарын "Монголын инфляцийг таамаглах хураангуй загвар" нэртэй судалгааны ажил 2008 онд хийгдсэн байна. Энэ судалгааны ажлаар Монгол улсын инфляцийг ...

Үр ашигт хүүгийн аргаар үнэт цаасны урамшуулал, хямдруулалтын хорогдуулалтыг тооцоолохдоо анхны үнээс тооцсон үр ашигт хүүгээс хүүгийн төлбөрийг хасна.

Таамаглал шалгах | PPT

20. Тооцоолол Өгсөн зүйлс: n1 = 25 ¯x1 = 125 S1 = 12 n2 = 17 ¯x2 = 132 S2 = 11 Таамаглал: H0 : µ1 = µ2 H1 : µ1 = µ2 α = 0.01 S2 p = (25 − 1)144 + (17 − 1)121 25 + 11 − 2 = 117.6. 21. Жишээ Хариулт: t = 125 − 132 117.6 25 + 117.6 17 = −2.503. S2 p = (25 − 1)144 + (17 − 1)121 25 + 11 ...

Фьючерс — Википедиа нэвтэрхий толь

Хэрэв тийм биш бол брокер барьцааны аргаар дуудагдсан дүнг төлөхийн тулд хангалттай амлалтыг хаах эрхтэй. ... ирээдүйд хүргэж өгөлтийн үнэ ойрын ирээдүйн хүргэж өгөлтийнхөөс доогуур бол ...

Lecture 12 | PPT

Аюурзана "Компаний санхүү" УБ хот 2009 он • Stephen A.Ross, Randolph W.Westerfield, Jeffrey F.Jaffe " Corporate finance" 1996 In the United States of America. Lecture 12 - Download as a PDF or view online for free.

эдий засгийн сонгох тест | PDF

Тест- 1. Зөв хариултыг сонго 1. Эдийн засгийн онол нь а.Социализмын эдийн засгийн харилцааг судлахад хэрэглэгдэхгүй б.Зөвхөн аж ахуй эрхлэх хөрөнгөтний тогтолцоог судлахад хэрэгтэй в.Эдийн ...

Tentsetgel bish bodoh intervaliin arga | PDF

Интервалын аргаар тэнцэтгэл биш бодох алхмууд: 1. Тэнцэтгэл бишийн тодорхойлогдох мужийг олно. 2. ( ) 0f x тэгшитгэл бодож ( )f x илэрхийллийн язгууруудыг олно. 3. Язгууруудыг координатын шулуун ...

12. potentsial.pdf

Жишээ 1-ийн анхны боломжит суурь шийдийг диагоналийн аргаар Жишээ 3-д олсон билээ. Түүнийг дахин авч үзье. Юун түрүүн түүний оновчтой эсэхийг шалгая.

Хэрэглэгчийн хандлага | PPT

2. Хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгааны нэг гол чиглэл бол хэрэглэгчийн хандлага. • Тодорхой төрлийн бараа, үйлчилгээнд хандах хэрэглэгчдийн хандлагыг таньж мэдсэнээр хэрэглэгчдийн зан ...

ACCOUNTINGMANAGERIAL

Гауссын аргаар шугаман тэгшитгэлийн системийг хувиргах явцад дор хаяж нэг тэгшитгэлийн зүүн талын хувьсагчдын бүх коэффициентүүд тэгтэй тэнцүү, харин баруун талын сул гишүүн тэгээс ...