Усан замын тэмдэг, тэмдэглэгээний заалтыг биелүүлэх. Зөрж өнгөрөх, гүйцэж түрүүлэх үйлдлийг гүйцэтгэх. Аврах ажиллагаа гүйцэтгэх ур чадвар болон бусад чадвар эзэмшүүлэх. iv

Замын тэмдэг үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж, тэмдэглэгээний машин 1 Зөвшөөрөл авахад шаардагдах мэргэжлийн ИТА-ын хамгийн бага тоогоор

QUIZ: Жолооны дүрмийн шалгалт №3

Монгол Улсын Замын Хөдөлгөөний Дүрэм -ийн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний нэгдсэн журам тогтооход оршдог. Ж олооны дүрмийн шалгалтыг Билгүүн Тулга авто сургуультай хамтран хүргэж байна.

Mongolian Traffic Research Institute

Замын тэмдгүүдэд тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага. Монгол Улсын замын тэмдгүүдийн хэлбэр, дүрс, өнгө, хэмжээ зэрэг техникийн үндсэн үзүүлэлтэд …

2.8.2.7 Замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил 2.8.3 Техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хүрээнд:

Mongolian Traffic Research Institute

Замын тэмдгүүдэд тавигдах техникийн ерөнхий шаардлага. Монгол Улсын замын тэмдгүүдийн хэлбэр, дүрс, өнгө, хэмжээ зэрэг техникийн үндсэн үзүүлэлтэд тавигдах шаардлагыг "Замын тэмдэг ...

Улаанбаатарт 2023 оны эхний есөн сард замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалт

Улаанбаатарт 2023 оны эхний есөн сард замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалт өгсөн 34,378 хүнээс тал орчим нь УНАЖЭЭ ... дүрмийн онолын болон дадлагын шалгалтыг авч тэнцсэн иргэдэд тээврийн хэрэгсэл ...

3.4.Энэ журмын 4.5.5-д заасны дагуу онолын шалгалт өгөх, мөн 4.8, 4.9-д заасны дагуу дахин шалгалт өгөх иргэн нь шалгалтад орох хүсэлтээ 7-оос доошгүй хоногийн өмнө журмын 2.2 дахь хэсэгт заасан цахим ...

ЖОЛООДОХ ЭРХИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН

(Жолоодох эрхийн шалгалт авах журмын 6.3 заасан үйлдлүүдийн тэнцээгүй заалтыг тэмдэглэнэ. Шалгалтад орсон он, сар, өдрийг бичиж, тэмдэг дарна.) Тэнцсэн. Он, сар, өдөр. Шалгагчийн гарын үсэг ...

QUIZ: Жолооны дүрмийн шалгалт №1

Монгол Улсын Замын Хөдөлгөөний Дүрэм -ийн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний нэгдсэн журам тогтооход оршдог. Ж олооны дүрмийн шалгалтыг Билгүүн Тулга авто сургуультай хамтран хүргэж байна.

Зам, тээврийн хөгжлийн яам

Авто замын тоноглол, тэмдэг, тэмдэглэгээний ажил ... Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн засварлах:Ачаа болон зорчигчийн вагоны их засвар, Ачаа болон зорчигчийн вагоны дунд засвар ...

QUIZ: Жолооны дүрмийн шалгалт №10

"Тээврийн хэрэгсэл зогсоолд тавих хэлбэр" 6.6.а тэмдэг нь "Зогсоол" 5.15 тэмдэг бүхий зогсоолд бүх төрлийн тээврийн хэрэгслийг явган хүний замын хашлаганд шахаж зорчих хэсэг дээр зогсохыг заана.

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРЭМ

1 Нийтлэг үндэслэл. 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт замын хөдөлгөөний нэгдсэн журам тогтооход оршино. Замын хөдөлгөөнтэй холбоотой бусад хэм хэмжээний актууд нь энэ ...